Цэс

Танилцуулга

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ ЗААХ АРГЫН НЭГДЭЛ
ХУЗАН НЬ НИЙТ 10 БАГШТАЙ. МОНГОЛ ХЭЛ, УРАН ЗОХИОЛЫН СЕКЦ ГАДААД ХЭЛНИЙ СЕКЦ ТҮҮХ, НИЙГМИЙН УХААНЫ СЕКЦ БИЕИЙН ТАМИРЫН СЕКЦ ГЭСЭН НЭГЖИД ХУВААГДАН ҮЙЛ [...]
ЗАХИРГАА АЖ АХУЙ
ЗАА НЬ
БАГА АНГИЙН ЗААХ АРГЫН НЭГДЭЛ
БАЗАН НЬ НИЙТ 11 БАГШИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНТЭЙ. МОНГОЛ ХЭЛНИЙ СУДЛАГДАХУУНЫ БАГ МАТЕМАТИКИЙН СУДЛАГДАХУУНЫ БАГ ХҮН БА БАЙГАЛЬ СУДЛАГДАХУУНЫ БАГ ИРГЭНИЙ [...]
БАЙГАЛИЙН УХААНЫ ЗААХ АРГЫН НЭГДЭЛ
БУЗАН НЬ НИЙТ 9 БАГШИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНТЭЙ. МАТЕМАТИК МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙ УРЛАГ ГОО ЗҮЙ БАЙГАЛИЙН УХААН ГЭСЭН НЭГЖИД ХУВААГДАН СУРГАЛТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ЯВУУЛЖ БАЙНА.
ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ ЗААХ АРГЫН НЭГДЭЛ
ХУЗАН НЬ НИЙТ 10 БАГШТАЙ. МОНГОЛ ХЭЛ, УРАН ЗОХИОЛЫН СЕКЦ ГАДААД ХЭЛНИЙ СЕКЦ ТҮҮХ, НИЙГМИЙН УХААНЫ СЕКЦ БИЕИЙН ТАМИРЫН СЕКЦ               ГЭСЭН НЭГЖИД [...]