Цэс

Бүсийн хамтын ажиллагаа

1 ДҮГЭЭР БҮСИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН МАНАЙ СУРГУУЛЬ ДЭЭР АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
” Сайн хичээл,үйл ажиллагаа”-ны 1-р бүсийн сургуулиудын зөвлөгөөн манай сургууль дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа. Зөвлөгөөнд 6 [...]
Технологийн багш Х.Батбаяр
Дорнод аймгийн ЕБС-иудын 1-р бүсийн хамтын ажиллагааны хүрээнд заасан үзүүлэх хичээл